Søborg kanal

Søborg kanal byggdes under åren 1872 till 1896 för att avvattna Søborg Sø och därmed skapa ny jordbruksmark.
Søborg ligger strax söder om Gilleleje på norra Själland och kanalen fick sitt utlopp i Kattegatt just i Gillelejes hamn. Søborg Sø var en rest av en gammal fjord som även den mynnade vid Gilleleje. Det var landhöjningen som gjorde att den till slut blev en insjö.
På en liten ö i fjorden låg Søborg slot som på sin tid var Danmarks starkaste borg. Det antas att murarna och fästningstornet byggdes på 1100-talet och att palatset innanför murarna byggdes mot slutet av 1200-talet.
Slottet var bebott fram till grevefejden 1534 till 1535 och den allmäna meningen är att slottet ödelades i samband med denna fejd.

Mynningen i Gillelejes hamn.

Bron vid kanalens mynning.

Vy uppströms kanalen från hamnbron.

Kanalen uppströms mitt i centrum.


© Alla bilderna tagna 2016 av Bosse Arnholm

 

Vy uppströms lite längre uppströms.

Kanalen sedd uppströms med Snekeriet.

Kanalen nedströms från samma plats som föregående bild.

Centrumbron sedd från uppströms.
Kanalen nedströms från centrumbron.

Kanalens sista sväng före utloppet.

"Kanalkiosken när mynningen.Källor: Wikipedias danska upplaga
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-03-10