Odense kanal

En cirka 20 kilometer lång farled från Kattegatt in till Odense stad och hamn. Knappt halva sträckan är grävd kanal. Den grävda rännan genom Odense fjord och kanalen öppnades för trafik 1804. Samtidigt togs Odense hamn i bruk.

Odense kanal
© Bilden tagen 1998 av Bosse Arnholm

 

Kort historia:


Källor: Danmark til søs II av Mogens Brems från 1975, sjökort från 1998 och egna iakttagelser.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01