Kanalerna i Nyborg

Kort historia:
I Nyborg finns två kanaler. En från lustbåtshamnen i väster in till Jollebassinen och en från Östhavnen söderut. Båda har byggts med start 2003 och det har skett i samband med att det gamla hamnområdet i centrala staden omvandlats till bostadsområde.

Kanalen in till Jollebassinen är 18,5 meter lång och 4 meter bred. Den har ett djup av 2,0 meter. Över denna kanal finns en öppningsbar klaffbro, Hollænderbro.
Kanalen från Österhavnen är 275 meter lång, 10 meter bred och är 2,0 meter djup. Här finns en fast bro med en seglingsfri höjd på 1,35 meter vid medelvatten.


Kanalen mellan lustbåtshamnen och Jollebassinen

Jollebassinen sedd från nordost

Bron som leder över kanalen sedd från söder

Bron med Jollebassinen till höger

Jollebassinen sedd från nordost

Bron som leder över kanalen sedd från söder

Bron och kanalen med Jollebassinen till höger

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Kanalen söderut från Østerhavnen

Østerhavnen med kanalen i bakgrunden

Østerhavnen med kanalen i bakgrunden

Kanalens norra mynning

Liten skylt vid kanalens norra mynning

Østerhavnen med kanalen i bakgrunden

Østerhavnen med kanalen i bakgrunden

Kanalens norra mynning

Liten skylt vid kanalens norra mynning

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

Bro över kanalen vid norra mynningen

Vy söderut från bron

Vy över kanalens anslutning mot hamninloppet

Vy över kanalen från söder

Bro över kanalen vid norra mynningen

Vy söderut från bron

Vy över kanalens anslutning mot hamninloppet

Vy över kanalen från söder

© Bilderna tagna 2011 av Bosse Arnholm

 


Källor: Sjökort och egna iakttagelser på plats 2011, samt fakta via mail från Keld Pilegaard Møller på Nyborgs kommune tekniska avdelning.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01