Kare Holm kanal

Grävd kanal förbi besvärlig och grund passage i Randers Fjord.
Den smala landremsan väster om kanalen kallas av lokalbefolkningen Kanalön. På ön har segelklubben Fjorden klubbhus.


Södra kanalmynningen sedd från västra färjeläget.
© Bilden tagen 2012 av Bosse Arnholm


Södra kanalmynningen sedd från färjan
© Bilderna tagna 2012 av Bosse ArnholmSödra kanalmynningen sedd från utsiktstornet på östra sidan av fjorden.
© Bilden tagen 2012 av Bosse Arnholm

 


Källor: Danmark til søs del III, av Mogens Brems från 1976. Egna besök på plats 1998 och 2012
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01