Hvide Sandes kanal

Förbinder Ringkøbing Fjord med Nordsjön.
I kanalen mellan Nordsjön och Ringkøbing Fjord finns två slussar. Störst är avvattningslussen som stängs och öppnas beoende på vattenstånden i fjorden respektive havet utanför.
Från Östhamnen finns en båtsluss med ett djup av 3,8 meter, men farleden in till fjorden har ett djup på bara 2,5 meter. Djupet i slussen är 3,8 meter.
Utanför slussen ligger räddningskryssaren förtöjd.

Bron och kontrolltornet med avvattningsslussen.

Vägbron
Avvattningsslussen

Den stängda inre slussen.

Avvattningsslussen sedd från havssidan.


© Bilderna tagna 2015 av Bosse Arnholm

Kort historia:

 


Källor: Kommas Havnelods 1997/99
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-21