Fredrik VII:s kanal

Kanal mellan Lögstör och Lendrup.

Kort historia:
Denna kanal byggdes under åren 1856 till 1861 för att sjöfararna lätt skulle kunna klara sig förbi de många grunden utanför Lögstör. Kanalen grävdes helt för hand, bara spadar och hackor användes.
När den 4 meter djupa rännan genom Lögstör-grunden ute i Limfjorden grävdes 1899 blev kanalen överflödig. Numera är den bara delvis farbar för jollar och små motorbåtar och hamnen i Lendrup är helt igensandad. 1913 spärrades kanalen med en fördämning ungefär på mitten.
Lögstörs hamn är en del av kanalen.
Kanalen är 4,4 kilometer lång och har ett djup på drygt 3 meter, 10 fot. Bredden varierar mellan 24 och 28 meter.
Avsevärt mer information och ett par foton från kanalen finns på Limfjordsmuséets hemsida. Limfjordsmuséet finns i kanaladministrationens vackra gamla byggnad.

Kanalen är skyddat som ett historiskt forntidsminne, och har under senare år restaurerats. Kanalstränderna har säkrats. Fördämningen på mitten tagits bort och så vidare. Man vill att kanalen skall framstå i all sin glans som ett minne över 1800-talets ingenjörskonst.

Vy söderut från Limfjordsmuséet i Lögstör

Vy söderut från Limfjordsmuséet i Lögstör

Limfjordsmuséet i Lögstör

Vy söderut från Limfjordsmuséet i Lögstör

Vy söderut från Limfjordsmuséet i Lögstör

Limfjordsmuséet i Lögstör


© Bilderna tagna 2004 av Ingemar Nordlund

 

Vy norrut mot centrala Lögstör

Vy norrut från Limfjordsmuséet

Gångbro över kanalen vid Limfjordsmuséet

Vy norrut mot centrala Lögstör

Vy norrut från Limfjordsmuséet

Gångbro över kanalen vid Limfjordsmuséet


© Bilderna tagna 2004 av Ingemar Nordlund

 


Källor: Anders Bang, Limfjordsmuséets hemsida, Danmark til søs, del III av Mogens Brems från 1976 och Komma's Havnelods 1997.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01