Frederik II:s kanal

Frederik II:s kanal är en del i ett stort kanalsystem anlagt för att förse Frederiksborgs slottsjö med vatten. Dessa kanaler kom från små bäckar, åar och skogssjöar i närheten.
Kung Frederik II ansåg inte att vattnet från de tidigare kanalerna räckte till för det nya slott han byggt på platsen. Här fanns en vattendriven slottskvarn, flera fiskdammar och dessutom ett tvätteri som krävde mycket vatten. 1576 startade han bygget av en kanal från Stora Gribsö för att få fram mer vatten. Det var ett enormt arbete att för hand med enbart spadar som hjälp bygga denna kanal. Men kanske var inte arbetskraften så dyr. Han använde svenska krigsfångar, och därför fick kanalen smeknamnet "Svenskegrøften", alltså "svenskegraven".
Trots det myckna arbete som krävdes blev vattenutbytet sannolikt inte stort. Dels var kanalen både grund och smal, dessutom försvann mycket vatten som sipprade ner i jorden och annat avdustade. Kanske fick man tillräckligt vatten för kvarnen vid slottet enbart under vårens högvatten?
Nu har det mesta av kanalen borta men på Fruebjergets sluttning finns tydliga spår av den.och är ett av de märkligaste fornminnena i Gribskov.


Källor: Broschyren Gripskov - Grindsø utgiven av Miljøministeriet i København. Flera internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-02-01