Esrum kanal

Under 1800-talets första år rådde svår bränslebrist i Köpenhamn men på grund av kriget mot England kunde man inte hämta ved från sin skogrika provins Norge. Skog fanns dock på närmare håll, nämligen i Gribskov på norra Själland. Denna skog tillhörde kungen, men det var svårt, för att inte säga omöjligt att transportera veden på den tidens landsvägar.
Överste Adolph von der Recke fick uppdraget att gräva en kanal från Esrum Sø till Dronningmølle vid Kattegatt. Med start 1802 tog det tre år för den 400 man stora arbetsstyrkan att gräva kanalen som blev 9 kilometer lång, 9 meter bred och 1,5 meter djup. På mitten delas kanalen i två delar. Delen från Esrum Sø ligger högre än den del som sedan fortsätter ut till havet.
På den första delen från Esrum Sø drogs vedlastade cirka 20 meter långa pråmar av hästar. Här lastades veden av pråmarna och flyttades cirka 4 meter ned till den lägre kanalen där den lastades på mindre pråmar vilka sedan av människor drogs ut till Dronningmølle vid havet.
Här lastades veden om ytterligare en gång, nu till fartyg som fraktade den till Köpenhamn och andra städer med behov av ved.

Vid omlastningsstationen mitt på kanalen gavs möjlighet att utnyttja vattenkraft. Här byggde militären ett krutverk och en slip för sablar och bajonetter. Än idag finns vissa murrester och en slipsten kvar på platsen.

Under 1800-talet var Esrum kanal ett omtyckt utflyktsmål där det ordnades romantiska båtturer i det vackra landskapet.
Kanalen stängdes helt 1873 och har sedan dess tömts på vatten och är till viss del igenvuxen. Men spåren finns och så sent som 1997 skrev Frederiksborg Amt i en rapport att det vore tekniskt möjligt att återigen fylla kanalen med vatten. Detta har dock inte skett ännu, och inga beslut om det är fattade.
Området ingår numera i ett naturreservat.

Kanalen uppströms är kraftigt beväxt.

En stadig bro av betong för bilarna över kanalen.

Söder om bron har cirkus Benneweis sitt vinterviste.

Kanalen har degraderats till å.


© Bilderna tagna 2016 av Bosse Arnholm

 


Källor: Grundejerforeningerne i Munkerup og Hulerøds hemsida, Skog- og Naturstyrelsens hemsida, samt dk4s hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-03-10