Ballum kanal

Ballums sluss och kanal byggdes byggdes 1918 som en öppning av den under åren 1914 till 1919 byggda skyddsvallen mot havet i väster. Vallen blev 6,2 meter hög och cirka 10 kilometer lång från Vesterende-Ballum och Astrup Banke.
Kanalen startar i Bredeåen, är 600 till 700 meter lång, och rinner rakt ut till havet. Slussen ingår som en del i vallen. Där kanalen korsar Kystvejen byggdes 1914 Ballum slusekro som fortfarande finns kvar i samma hus och därmed är Danmarks äldsta slusekro.
Vallen och kanalen byggdes alltså under 1914 till 1919 mitt under Första Världskriget och det var tyska krigsfångar som utförde arbetet.


Kanalen inåt land från slussen

Kanalen inåt land från slussen

Slussen sedd från "land-sidan"

Vy ut mot havet från slussen

Slusshuset med fågelskådare

Vy ut mot havet

Vy inåt land land

Slussen sedd från landsidan

Slussens manöverhytt

Vy inåt land från slussporten

Manöverhuset sett från land

Kanalen inåt land från slussen
Den populära slusskrogen

Kanalen sedd från slusskrogen

Kanalen uppströms slusskrogenKällor: Danska Kulturarvsstyrelsens hemsida, danska Skov- og Naturstyrelsens hemsida om Vadehavet, Ballum slusekros hemsida. Eget besök på plats 2016.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-11-29