Arresø kanal

Arresø, Arresjön på svenska, var från början en fjord från Kattegatt, men för mellan 2000 och 3000 år sedan gjorde landhöjningen att den ursprungliga förbindelsen med Kattegatt grundades upp och sjön blev en insjö med sötvatten. Den är Danmarks största insjö med en areal av 3 987 hektar. Det största djupet är 5,6 meter.
Under början av 1700-talet förekom flera allvarliga översvämningar då utloppet genom Arrenake Å grundats upp. För att råda bot på detta kallades hundratals soldater ut för att gräva en kanal. Dessa arbeten startade 1717 och 1719 var både kanalen och en sluss vid Arresødal klara. Från 1750-talet utnyttjades vattenkraften i kanalen både till ett gjuteri och till ett krutbruk. Detta krutbruk var i bruk ända fram till 1965 då det förvandlades till museum.
1899 startade en utredning om utdikning av Arresø med syfte att vinna ny åkermark. Men med tanke på vattenkraftens betydelse för krutbruket och inte minst det betydande fisket och brist på allmäna bidrag för projektet blev detta stoppat.
Idag är sjön fågelskyddsområde och därmed lär ingen torrläggning eller annan förändring kunna ske.


© Bilderna tagna 2016 av Bosse Arnholm

 


Källor: Wickipedia, samt Frederiksborg Amts hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för danska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-03-10