Pråmleden med slussen vid Silvhytteå


Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

© Anders Winter tog alla dessa bilder i juli 1998

Väntbryggan i Silvhytteå

Väntbryggan i Silvhytteå

Två båtar vid övre väntbryggan

© Leif Johansen har tagit dessa bilder

 

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

© Anders Winter tog alla dessa bilder vid en slussning i juli 2006

Kort historia:
Slussen vid Silvhytteå byggdes för att underlätta transporterna från Långshyttan och Stjärnsund till Borns station på Gävle - Falun järnväg som öppnats 1859.
I dessa trakter var det gott om hyttor och bruk och transporterna av deras produkter var avsevärt dyrare än material- och framställningskostnaderna. Med en sammanhängande transportled från Långshyttan till Born öppnades nya möjligheter för industrin i området.
Under åren 1871 till 1874 byggdes en sammanhängande tranportled, den så kallade Pråmleden, mellan Borns station och Långshyttan. På näsen mellan sjöarna i området byggdes smalspåriga järnvägar varifrån vagnarna kunde föras direkt över till rälsförsedda pråmar som svarade för transporterna över sjöarna. Men vid Silvhytteå, mellan sjöarna Grycken och Fullen anlades alltså en sluss så att en omlastning av vagnarna sparades.
Denna transportled var livligt trafikerad från öppnandet och fram till 1892 då järnvägen mellan Byvalla och Långshyttan öppnades för trafik.
Slussen vid Silvhytteå finns kvar och är idag Dalarnas enda användbara sluss. Den har rustats upp flera gånger. Bland annat under 1940-talet och 1960-talet.

Medlemmar i Edskens och Stjärnsunds Båtklubbar erbjuder numera assistans i slussen vissa tider under sommarhelgerna.
Farleden är farbar mellan sjörana Grycken och Edsken. Slussen vid Silvhytteå har en lyfthöjd på 3 meter. Maximal båtlängd är 20 meter, maximal båtbredd 3,8 meter och maximalt djup i slussen 0,8 meter.

Passagerartrafik Numera bedrivs passagerartrafik från Hofors till Stjärnsund. Det sker med en båt som tidigare gått i trafik på sjön Runn. Båten används för chartrade turer under namnet Elise II. Elise II var för övrigt namnet på den ångbåt som senast var i tjänst på sjösystemet norr om Stjärnsund.

Bilder frånSlussen Dag i Silvhytteå den 30 juni 2012

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

Slussen i Silvhytteå

© Anders Winter tog alla dessa bilder


Källor: Yngve Rollof, Vattenleder i Dalarna, Tidskrift i Sjöväsendet 1963. Uppgifter från Anders Winter och Leif Johansen 2002, samt Niclas Nordström 2011.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19