Sandsjökanalen

eller Karlsdals kanal

Strax före slutet av 1700-talet lades hyttan vid Karlsdal ner och en ny hytta byggdes vid Silkesbäcken strax öster om sjön Silken. Tackjärnet skeppades över Silksjön och sedan drog hästar detta ner till smedjan i Karlsdal vid Mångsälven.
De färdiga produkterna fraktades sedan på land ner till Sandsjön, med båt över sjön och sedan över land till sjön Grån. Därifrån vidare till Forshuvudet vid Skomakarsjön där godset lastades över till en rallbana för vidare transport till kunderna i Hällefors.
Landtransporterna var alltför besvärande och 1855 började man kanalisera ån mellan Karlsdal och Sandsjön och skapa en kanal mellan Sandsjön och Grån. Till denna kanal nyttjade man en del av Lilla Sandsjöns utlopp till Sandsjön. Detta vatten fick ge vatten till Slussgölen och till kanalen.
Slussen var cirka 20 meter lång, 6 meter bred och 3,5 meter hög, varav cirka 1,5 meter över normalvattenståndet.
Det är okänt hur lång tid det tog att färdigställa dessa kanaler, liksom när de togs ur bruk.Källor: Fornsök hos Riksantikvarieämbetet, Torsten Buhre, Från silver till stål. En bok om Hällefors industriella utveckling, Hällefors 1992 och Sundström och Eriksson, Smalspår och sjöfart i Bergslagen, Malmö 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-02-23