Rydö bruks kraftverkskanal

Rydö kraftverk och kraftverkskanal byggdes under åren 1914 till 1917. Den byggdes dels av stenarbetare och dels av fabriksarbetare vid pappersbruket, vars produktion låg nere under första världskriget.
Kanalen är 1,6 kilometer lång och hämtar sitt vatten från Glassbodammen och "lämnar av" det till det samtidigt byggda kraftverket.

Kraftverket togs ur produktion 1992 då en ny kraftstation i Hyltebruk tagits i bruk. Båda kraftverken ägs av Statkraft.
I början av 2015 tog Statkraft fram ett samrådsunderlag som krävs för att sedan, hos mark- och miljödomstolen söka tillstånd för utrivning av de två dammarna i Rydöbruk och även den gamla kraftverkskanalen.
Om Statkraft får tillstånd att riva dammarna och fylla igen kanalen kommer Nissan att återfå sitt gamla naturliga lopp.
Hela Rydös bruksmiljö är upphöjt till riksintresse för kulturmiljövård och ärendet är ännu inte avgjort.


Flygvy

Kanalgrävning

Kanalgrävning

Dessa bilder har ställts
till förfogande av Rydö
Historiska Förening.

Gammal flygbild över området.

Kanalgrävare under 1910-talet.

Den gamla kraftstationen från 1920-talet.

Kraftverkskanalen uppströms norr om Femsjövägen i Fors.

Kraftverkskanalen nedströms söder om Femsjövägen i Fors.

Det gamla bruksområdet.

Nissans gamla fåra väster om bruksområdet.


© Dessa bilder tagna 2016 av Bosse Arnholm

 


Källor: Samrådsunderlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö, Ångpanneföreningen 2015, Rydö bruksmuseums hemsida, Hallands nyheters hemsida, med flera.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-02-04