Rössjö kanal

Avvattningskanal i Tingsryds kommun.
Kanalen grävdes på 1850-talet för att sänka Rössjön och därmed vinna brukbar mark. Då sänktes Rössjön 1,5 meter och senare, på 1898 sänktes sjön ytterligare 1,5 meter, då det första sänkningsföretaget inte givit tänkt resultat. Inte heller den senare sänkningen gav tänkt resultat. Man hade räknat med att vinna slåttermark men resultatet blev mest inte lika värdefulla betesmarker.
Totalt vanns drygt 260 hektar till en kostnad av 16 000 kronor.
Avvattningskanalen mynnar slutligen i Sandsjön. På en sträcka av 350 meter är kanalen stensatt.

Den kanalförening som bildades då kanalen grävdes finns fortfarande, men är numera vilande.


Källor: Hemsidan Småland check-in och VK, Växjöbladet Kronobergaren.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19