Rössjöholmsåns kanal

Under 1870-talet kanaliserades Rössjöholmsån för att skapa bättre åkermark i området.

Källa: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19