Ronnebyån

Kort historia:
Ronneby har sedan 1300-talet varit en betydande handelsort. De första stadsrättigheterna är daterade 1387. Detta trots att staden låg hela 4 kilometer uppströms Ronnebyån. Men så hade man också både en innerhamn och en ytterhamn. I innerhamnen fanns både lastkajer och magasin i ytterhamnen främst lastkajer.
Som de flesta åar och älvar har det uppgrundningar både i själa fåran som vid utloppet i havet. Tidigt byggdesen stenkista strax öster om mynningen för att förhindra uppslamningen där, och senare den så kallade "jettén" en långpirliknande kajanläggning.
Men även ån in till sytaden rensades och muddrades redan tidigt. Det var ju klart bekvämare att slippa omlastnar i ytterhamnen. Första kända rensningen gjordes under 1840-talet. Nästa upprensning gjordes 1861 till 1863, vilket gjorde att mindre kustångare kunde komma direkt till inre hamnen.
När järnvägen 1889 kom till Ronneby och direkt fick en bibana till ytterhamnen minskade innerhamnens betydelse snabbt och snart var det bara nöjesbåtar, fiskebåtar och ångslupar som gick in till själva staden.
Redan den 6 maj 1705 öppnades Ronneby brunn dirt folk från hela landet och även utlandet vallfärdade för att dricka det välgörande vattnet. De allra flesta brunnsgästerna bodde i staden och tog åkte båt till brunnen.
Under en rad år hade Ronneby försummat underhåll och utbyggnad av sin ytterhamn. Till slut kunde de större sjögående fartygen inte lägga till där, utan tvingades ankra på redden. Från dessa ankringsplatser läktrades allt gods till mindre båtar som förde det in i staden. Men 1872 byggdes 80 meter ny kaj. 1896 tillkom ytterligare 30 meter kaj. Då muddrades även farleden in till staden, liksom ytterhamnen.

 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19