Rolfstorps kanal

Kort historia:
Många kanaler i landet har haft som främsta syfte att dika ut sankmarker. Rolfstorps kanal är en sådan kanal.
Det var 11 bönder i Stenaljung, Stensared, Brännhult och Mute som 1871 började gräva kanalen och syftet var alltså att dika ut stora och närmast värdelösa sankmarker längs Stenån.
Men för att kanalen skulle få avsedd effekt var man tvungen att övertyga ägaren till Hovgården att ta bort ett dämme. Detta lyckades.
Största delen av arbetet utfördes av bönderna själva. Kanalen följde i stort sett Stenåns gamla fåra, men den rätades på åtskilliga ställen.
Tack vare kanalen sänktes vattenståndet i Norra Stensjön med 2,7 fot och i Södra Stensjön med 1,7 fot.
I arbetet ingick tre brobyggen, Bråtstocksbro, Timmekullabro och Wasabro.


Från bron vid Timmerkullen

Från bron vid Timmerkullen

© Bilderna tagna 2003
av Gullvi Andreasson

Från bron vid Timmerkullen

Från bron vid TimmerkullenKälla: Rolfstorp Skogsbygden av Ingemar Rosengren, som finns på Hallands Genealogiska Förenings hemsida.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19