Ringsö kanal

Ringsö är en av de större öarna i Sörmlands skärgåd och ligger strax utanför Nyköping. Ringsö är sedan 1980 naturreservat. Alldeles öster om Ringsö ligger Långön.
Genom landhöjningen fick dessa två öar för bra länge sedan landkontakt, vilket hindrade fiskarna att snabbt ta sig ut till fiskevattnen. För hand grävdes då en kanal som än idag är farbar med mindre båtar, trots att den slammat igen en hel del.
Enligt sjökort från 2003 är djupet 0,8 meter. Över sundet går en luftledning med 15 meters fri höjd.


Källor: Anders Hansson, Oxelösund.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19