Slussar i Råne Älv

Slussar vid Rånebyn och Prästholm i Råne Älv.

Kort historia:
Bruksägaren vid Meldersteins stångjärnverk lät på 1790-talet anlägga slussar vid Rånebyn och Prästholm för att underlätta och därmed förbilliga transporterna till och från bruket. Veterligt finns inga rester kvar av dessa slussar.

Meldersteins bruk anlades av Jonas Meldercreutz och Abraham Steinholtz, Steinholtz var vid denna tid brukspatron på Kengis bruk, och togs i bruk strax efter 1740. Med tiden utökades bruket med ett manufakturverk där bland annat hästskor, plogbillar, spadar, yxor, ankare och kätting smiddes. Här byggdes även en såg, liksom ett gevärsfaktori och en verkstad för fint och polerat järnsmide.
Bruket och dess verksamhet växte snabbt, men var sällan lönsamt. Efter några år blev Jonas Meldercreutz ensamägare och drev bruket och dess växande verksamhet fram till sin död 1785.
1786 köptes bruket av Jean Bedoire, som 1799 sålde det till bergsrådet Samuel Gustaf Hermelin vilken drevs i personlig konkurs på grund av den dåliga lönsamheten.
Verksamheten övertogs av Carl XIV Johan som drev bruket under många år, tills det under 1860-talet togs över av ett aktiebolag från Gällivare. Nu var produktionen hög, men kring 1892 lades verksamheten ner.
Senare har själva herrgården använts som skolhem, fritidsgård, gästhem och numera som konferensanläggning.Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 2 1978, Norrbottens länsstyrelses och sametingets hemsidor.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19

a