Ramsjökanalen

Den kanaliserade delen av Morupsån norr om Falkenberg.

Kort historia:
Det var landshövdingen Carl Virgin och de stora markägarna kammarjunkare Carl Lilliehöök och godsägaren Wilhelm Muth som drev igenom byggandet av Ramsjökanalen. De engagerade engelsmannen George Stephens för planeringen. Denne Stephens kartlade, planlade och genomförde för övrigt många liknande kanaliseringar i Sverige från år 1806.
Syftet var att sänka Ramsjön och därmed vinna mer mark, men projektet sinkades betydligt av en orolig allmoge som befarande att de skulle gå miste om ålfiske, kvarn och starrgräs som på den tiden var ett betydande foder.
Bygget av Ramsjökanalen tog alltså mer än 30 år och resultatet blev att Ramsjön förvandlades till Ramsjömosse, men också att men också att en del åkermark skapades och att marker runt kanalen gav bättre skördar.


 

Vid Börs nära utloppet i Kattegatt. Vy in mot land

Vid Börs nära utloppet i Kattegatt. Vy ut mot havet.

Vid Sjöbol. Vy söderut.

Vid Sjöbol. Vy norrut.

Vid Börs nära utloppet i Kattegatt. Vy in mot land.

Vid Börs nära utloppet i Kattegatt. Vy ut mot havet.

Vid Sjöbol. Vy söderut.

Vid Sjöbol. Vy norrut.

Vid Munkagård. Vy söderut.

Vid Munkagård. Vy norrut.

I Morup. Vy norrut.

I Morup. Vy söderut.

Vid Munkagård. Vy söderut.

Vid Munkagård. Vy norrut.

I Morup. Vy norrut.

I Morup. Vy söderut.Källor: Svensk mosskultur: Odling, torvanvändning och landskapets förändring 1750 - 2000, red Leif Runefelt, förmedlat av Åke Johansson.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast