Rällsjöfors kraftverkskanal

Kanal från Löttjärnen till Rällsjöfors kraftverk.

Kort historia:

Dammen med bro

Tuben från dammen till kraftverket

Vy från dammen mot Löttjärn

Vy från Löttjärnshållet mot kraftverksdammen

Dammen med bro

Tuben från dammen till kraftverket

Vy från dammen mot Löttjärn

Vy från Löttjärnshållet mot kraftverksdammen


© Bilderna tagna av Anders Winter


Källor: Anders Winter
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.
 

Denna sida ändrades senast 12-11-19