Kanal i Rådasjön

Kanal genom Noret
Farled mellan Lidsjön och Rådasjön i norra Värmland.

Uddeholmsbolaget med både skogs- och malmverksamhet i Värmland och hela Bergslagen hade stora beskymmer med de dyra transporterna. Ofta tvingades man själv gräva kanaler, bygga järnvägar och landsvägar för att få fram sina förnödenheter och produkter.
Den korta kanalen genom Noret mellan Lidsjön och Rådasjön i norra Värmland är ett exempel på detta. Beslut om denna kanalisering fattades vid bolagsstämman i Uddeholm den 16 augusti 1842. Beslutet angav också att kanalen skulle grävas fyra fot djup.
Denna kanal tycks ha använts ett stycke in på 1850-talet.


Källor: Källa: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1962.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19