Pershyttans kanal

Kanalen i Pershyttan har inget speciellt namn, utan benämns helt enkelt kanalen på kartor och I folkmun.
Denna kanal som Ramshyttevägen passerar ca 2 km söder om Pershyttan minner om den stora betydelse vattnet hade för verksamheten vid hyttorna. Dammsjön utnyttjades som vattenreservoar för vattenhjulen i Pershyttan. Den tid verksamheten vid hyttan kunde vara igång bestämdes i stor utsträckning av tillgången på vatten. För att öka tillrinningen av vatten till Dammsjön fanns här en möjlighet att genom en kanal avleda delar av Lerkeåns vatten.
Kanalen grävdes under 1800-talet och är över 1km lång. I sänkan nedanför kan man se den ursprungliga Lerkeån.
Längs kanalen går en stig som utnyttjas av Bergslagsleden. Genom att stigen följer kanalen är den både tilltalande och lättgången. Tillkomsten av kanalen innebar att verksamheten vid gruvorna och hyttan kunde bedrivas året runt.

Ingemar Jönsson

Öster om Ramshyttevägen

Väster om och mot Ramshyttevägen

Bergslagsleden till höger om kanalen

Längs kanalen

Öster om Ramshyttevägen

Väster om och mot Ramshyttevägen

Bergslagsleden till höger om kanalen

Längs kanalen

© Bilderna tagna 2007 av Ingemar JönssonKälla: Carl Anders Lindstén, Sevärt I norra Kilsbergen
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19