Liljendalskanalen

Slussen finns inritad på en karta över området från slutet av 1800-talet. Veterligt finns den dock inte beskriven i någon skriftlig källa.
På moderna kartor kan man se att kanalen leder till ett vattenkraftverk vid Liljendal.
Det kan mycket väl vara så att kanalen tidigare gett kraft åt ett bruk eller sågverk.

Jag vill gärna ha mer fakta om denna kanal.


Källor: Flera olika kartor hos lantmäteriet.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19