Hynnans kanal

Man kan anta att detta är en utdikningskanal eller möjligen del av någon gammal flottningsled väster om Höljes i Klarälvsdalen i överänden av Hynnan/Hynnån mellan Västersjön och Östersjön.
På Lantmäteriets kartor kallas denna sträcka av Hynnan just Kanalen.

Detta är allt jag känner till om denna kanal. Hoppas någon av alla som läser detta kan fylla i med fler uppgifter.


Källa: Åke Johansson
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19