Finspångs kanal

1893 började en ny epok i Finspångs Stuckebruks historia då Axel Ekman tog över ledningen. Förutom att en modern verkstad byggdes grävdes även en kanal från sjön Bönnern. Denna kanal försåg en kraftstation med vatten. Arbetena var klara 1901.Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19