Ottsjökanalen

Flottningskanal mellan Ottsjön och Lövsjön i Jämtland

Kort historia:
Ottsjön ligger mitt emellan Lövsjön och Gåxsjön och har sitt naturliga utlopp till Gåxsjön. Men detta utlopp gick igenom Gåxsjönoret med många trånga passager och mycket liten nivåskillnad varför det både var svårt att få fram det flottade timret och att det dessutom tog väldigt lång tid.
Redan under 1860-talet flottades timmer från området. Skogsbönderna runt Ottsjön tyckte de fick lägga alltför mycket kraft och besvär när de flottade mot Gåxsjön och sneglade i stället mot Lövsjön. Dit fanns ju ingen vattenförbindelse alls. Att bygga en flottningsränna dit ansågs alltför arbetsamt.
Men 1870 tog skogsbonden Erik i Backom saken i egna händer. Han pratade med sina kollegor runt sjön och erbjöd dem "lön" om de hjälpte honom bygga en flottled mellan Oxsjön och Lövsjön. Som ersättning skulle han sedan ta några ören för varje flottad stock.
Så gott som alla bönderna i trakten nappade på detta erbjudande och redan 1870 satte han igång arbetena. Det tog några år att få kanaler och flottrännor färdiga, men det gick snabbt och enkelt. Alla var nöjda och Erik fick igen de pengar han satsat.
Men sig den glädje som varar för evigt!
20 år senare, 1893, började de som bodde runt Gåxsjön fundera över varför leksiken inte längre gick upp i deras sjö. De kom på att vattnet sjunkit och antog att det berodde på Oxsjöböndernas flottningsränna till Lövsjön. De kallade på länsman som tillsammans med flera fjärdingsmän kom och inspekterade och de fann att Ottsjökanalen orsakade vattenbristen och att kanalen var olagligt byggd.
Mitt under det årets flottningssäsong bommade de igen kanalen.
Erik i Backom och hans vänner grävde då en kort bit kanal runt hindret och genomförde årets flottning därigenom.
De insåg dock att de inte skulle kunna fortsätta med detta utan lämnade sin olagliga kanal i träda i fortsättningen, så att det idag inte finns många spår kvar av den.


Källor: Sju sjöar runt, Sevärt i Krokums kommun 8, 1994.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-01-30