Österhammars kanal

Österhammars kanal byggdes under åren 1888 till 1892 med syftet att sänka Finnåkerssjön och därmed vinna mer odlingsbar mark. Kanalen är stensatt och var ordentligt byggd, men tidens tand hade gått hårt åt den,
Under åren 2004 till 2006 har den därför totalrenoverats. Alla de stenskodda kanalkanterna har gåtts igenom från grunden och förstärkts för att kunna motstå ytterligare hundra år av vattnets nötande tand . . .

Den stenskodda kanalen är mellan 400 och 500 meter lång och sjöarna sänktes i två omgångar. Cirka 400 ha åkermark vanns på detta vis.
I slutet av kanalen finns en damm med luckor, vilka nyligen bytts ut. Vid kanalens slut har också funnits en kvarn och en stånggång som drev ett tröskverk tog också sin kraft från den strömmande kanalen.
Under åren 2000 och 2001 muddrades sjöarna på nytt. Vattennivåerna hade då stigit så mycket på grund av det dåliga flödet att de så gott som återfått sina ursprungliga nivåer och många åkrar var sanka.

Kanalen söderut efter reparation 2005

Kanalsträcka efter reparation 2006

Kanalen söderut efter reparation 2005

Kanalsträcka efter reparation 2006

Bilderna tagna 2005 och 2006 av Charlott Torgén på Örebro Läns Museum. Hon tog fler bilder i samband med arbetena. Många av dessa finns i de två pdf-er som det finns länkar tilll i källhänvisningarna nedan.
Källor: Örebro läns museum, antikvarisk rapport 2005:9. På samma webbplats finns även rapporten från etapp 3, utförd 2006, samt Anders Eriksson, kassör i Finnåker-Österhammars Sjösänkningsbolag via telefon 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19