Örebro kanal

Klicka för slussprofil

Förbinder via Svartån Örebro med Hjälmaren.

Väntan på slussning

Inne i slussen

Under slussningen

Väntan på slussning

Inne i slussen

Under slussningen

På väg ur slussen

Gästhamnen

© Alla bilderna tagna av Hans Rosell

På väg ur slussen

Gästhamnen

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

Cirka 3 km

2 m

1

30 m

7 m

2,1 m

Obegränsad m

3 resp 5 knop


Kort historia:
Svartån kanaliserades i samband med Hjälmarens sänkning på 1880-talet. Kanalen och slussen invigdes den 24 september 1888.
Slussportarna byttes ut 1939 och vid en renovering åren 2008/2009 fick portarna delvis maskinell manövrering.
Örebro hade tidigt en ansenlig sjöfart, men landhöjningen omöjliggjorde så småningom denna. Ett uppsving fick sjöfarten då Hjälmare kanal byggts, men då kanalen från början var tämligen dålig och inte alltid farbar, hindrades sjöfarten.
I samband med sänkningen av Hjälmaren och Kvismaresjöarna under 1880-talet förbättrades dock farlederna i Hjälmaren och under åren 1886 till 1888 kanaliserades Svartåns utlopp i Hjälmaren på en sträcka av 2,5 kilometer. Farleden fick ett djup på 2,3 meter och vid Skebäck byggdes den sluss som än idag finns kvar.


Svartån medströms från slussen med Skebäcksbron i bakgrunden.

Örebro Kanotförenings klubbhus

Svartån uppströms Skebäcksbron med Örebro Kanotförenings hus till vänster och slussen till höger i bakgrunden.

Svartån nedströms Skebäcksbron.

Svartån medströms från slussen med Skebäcksbron i bakgrunden.

Örebro Kanotförenings klubbhus

Svartån uppströms Skebäcksbron med Örebro Kanotförenings hus till vänster och slussen till höger i bakgrunden.

Svartån nedströms Skebäcksbron.

Skebäcksbrons manöverhus ser nästan ut som en fyr!

Skebäcksbron

Svartån uppströms med Skebäcksbron i bakgrunden.

© Bilderna tagna 2008 av Niclas Nordström

Skebäcksbrons manöverhus ser nästan ut som en fyr!

Skebäcksbron, byggd 2002, med manövertornet till höger har en segelfri höjd på 3,6 meter vid normalt vattenstånd.

Svartån uppströms med Skebäcksbron i bakgrunden.

Örebro kanal medströms mot Skebäcks småbåtshamn.

Vy över Skebäcks småbåtshamn.

En annan del av Skebäcks småbåtshamn med Örebro kanal uppströms.

Örebro kanal nedströms Skebäcks småbåtshamn.

Örebro kanal medströms mot Skebäcks småbåtshamn.

Vy över Skebäcks småbåtshamn.

En annan del av Skebäcks småbåtshamn med Örebro kanal uppströms.

Örebro kanal nedströms Skebäcks småbåtshamn.

© Bilderna tagna 2008 av Niclas Nordström


Källor: Hans Rosells sida om Örebro hamn och sluss, liksom uppgifter direkt från Hans Rosell. Dessutom Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1961.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19