Önaholms kanal

I genren mer fantasifulla historiska kanaler finns en påstådd kanal mellan Gatviken och Dalbosjön väster om Säffle. I Riksantikvarieämbetets fornsök återfinns den som Tveta 54:1.
Enligt Riksantikvarieämbetets anteckningar anges namnet Ådran på kanalen i den ekonomiska kartan.
I modernare kartor finns ett vattendrag inritat mellan Gatviken och Dalbosjön på denna plats. Enligt Riksantikvarieämbetets anteckningar är kanalen igenväxande.
Iwan Schyman skriver i "Värmlandsnäs II Norra delen", Säffle 1958:
Denna sägen berättas i Tveta. En fientlig flotta kom in i Karnsundet och stängde in hemmaflottan i Gatviken. Men en natt grävde hemmaflottans folk en kanal i sankmarken mellan Önaholm och fastlandet, seglade ut där och angrep den fientliga flottan från utsidan.
Så långt Schyman alltså, som ägnat mycken möda åt att försöka visa att Beowulf-kvädets händelser ägde rum på norra Värmlandsnäs. Citatet ovan tillskrivs Snorre och har sedan dess hållits levande i bygden, sägs det.
Vem vet? Men spännande är det!Källor: Åke Johansson, via mail 2007.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19