Ölsboda kanal

Kanalen söderut

Kanalen norrut

Kanalen söderut
© Bilden tagen 2007 av Ingemar Jönsson

Kanalen norrut
© Bilden tagen 2007 av Ingemar Jönsson

Kanalen söderut

Kanalen norrut

Kanalen söderut sedd från sjön Ölen.
© Bilden tagen 2010 av Åke Johansson

Stenskodd del av kanalen
där sannolikt hjulgraven
med vattenhjulen fanns.

© Bilden tagen 2010 av Åke Johansson


År 1659 köpte borgmästaren i Linde Anders Stensson halva strömmen mellan sjön Ölen och Stora Björken av Anders Carlsson I Södra Boda. 1660 erhölls privilegium på en Stångjärnshammare. En kanal grävdes på västra sidan om strömfåran. Kanalen är inte mer än drygt hundra meter men imponerande bred.
På en karta från 1699 kan man se kanalen samt hammarsmedja, sågverk och kvarn. Kvarnen var av skvalttyp vilket innebär att den drevs av ett horisontellt skovelhjul placerat i gamla strömfåran. Hammarsmedjan krävde 2 stycken vertikala vattenhjul, ett till hammaren och ett till bälgen för härden. Utöver dessa 2 krävde sågen ett vattenhjul. Detta innebär att kanalen försåg 3 stycken vattenhjul med vatten.
En förklarig till bredden på kanalen, en andra förklaring är att det tackjärn som fraktades från Hållsjöhyttan (numer Rönningshyttan) belägen norrut vid Ölens östra strand, kunde fraktas på köl ända fram till hammarsmedjan. På detta sätt undvek man dyra omlastningar.
Bruket blomstrade i 200 år och bytte ägare många gånger under dessa århundraden.
Bland ägarna kan nämnas namnkunniga släkter som de Besche, Steen, Wester, Dahlström, Camitz, Strokirk, Wijkander, Yngström, Hamilton och von Scheele.
Under Elias Strokirks tid uppfördes Ölsboda herrgård vid Storbjörkens norra strand, efter Elias död 1810 slutfördes bygget av sonen Jeppe. Herrgården är byggd I empire-stil med 2 sfinxer som pryder entrén.
Järnbruksverksamheten flyttades under 1860-talet till Degerfors järnverk. Elkraften hade gjort sitt intåg och kanalens fördämmning anpassades för en trätrumma som ledde till ett kraftverk. Än idag används kanalen till ett nyare kraftverk som i skrivande stund drivs för fullt.
Tänk vad denna lilla kanal har genererat pengar och förmögenheter till alla nämnda släkter. Med vetskap om detta blir denna lilla kanal i mina ögon stor.
Ingemar Jönsson


Källa: Sven Irholm, Karlsdals Bruk i tiden och i världen, samt samtal med Lennart Ljungberg, nuvarande ägare till kraftverket samt delägare I Ölsboda Herrgård.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19