Ströms Vattudal

Kanal planerad att förena sjöarna i Ströms Vattudal.

 

Kort historia:
Ströms Vattudal i norra Jämtland är Sveriges 12:e största sjö och bildar, tillsammans med ett antal andra sjöar, närmast en naturlig kanal från norska gränsen vid Gäddede till utflödet i Faxälven strax söder om Strömsund. Totalt en sträcka på 160 kilometer. Dessa sjöar ingår i systemet, från norska gränsen i norr: Kvarnbergsvattnet, Hetögeln, Fågelsjön och Sjulsvattnet, Torsfjärden, Svaningssjön, Ögelströmmen, Dragan och Russfjärden.
Här har funnits omfattande planer på att göra hela sträckan farbar för båtar. Ett tag fanns funderingar på att utnyttja dessa sjöar som en del av en kanal från Bottenviken ända till Nordatlanden. Det var kung Karl X Gustaf som genom freden i Roskilde 1658 vunnit Trondheims län. En kanal här skulle avsevärt förenkla förbindelserna till detta nyvunna län, men det blev inte mycket, om ens något gjort då.
Under 1800-talet bedrevs en omfattande båttrafik på Ströms Vattudal och vid mitten av 1800-talet utfördes undersökningar för en kanalisering mellan sjöns olika delar och under åren 1882 till 1883 gjorde privata företag rensningar i den trängsta delen, Stråkan. Däremot blev det ingenting av med de nödvändiga slussarna förbi forsarna i Bågede och Gäddede.
1870 togs den första ångbåten "Ströms Vattudal" i trafik och persontrafiken på sjösystemet fortsatte ända från till 1936. Det förekom livlig flottning på sjöarna vilket skedde med hjälp av flottningsbåtar. Denna trafik fortsatte ända fram till 1982.
1907 föreslog V. Prinzencreutz en slussled förbi Bågedeforsen liksom ytterligare rensning av Stråkan. Rensningen av Stråkan beräknades kosta 23 500 kronor och statsbidrag på 15 600 kronor beviljades. Rensningen avslutades 1918, men det byggdes ingen slussled vid Bågede.
Vid denna tid hittades stora malmfyndigheter i området och en kanalisering blev alltmer nödvändig. Undersökningar av A Lundström vilka presenterades 1917 visade att det skulle behövas en sluss vid Gäddede och två slussar vid Bågede och dessutom rensningar på flera ställen. Den totala kostnaden beräknades till knappt 3,7 miljoner kronor. Kanaldelen vid Gäddede skulle bli 880 meter och kanaldelen vid Bågede 690 meter. Hela farleden skulle bli 140 kilometer lång, men därav blev intet.

© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Informativ text om SS Virgo på husvägg i Strömsund

SS Virgo målad på vägg i Strömsund

Sightseeingbåt förtöjd uppströms landsvägsbron i Strömsund

Vy uppströms från landsvägsbron i Strömsund
© Bilderna tagna 2012 av Bosse Arnholm

Vy nedströms från landsvägsbron i Strömsund

Vy nedströms från landsvägsbron i Strömsund

Landsvägsbron i Strömsund sedd från nedströms


Källor: Wikipedia och Nordisk Familjebok 1918.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast