Ullersund

Kort historia:
En farled genom Ullersund, mellan Kålland och Kållandsö, var sedan länge ett starkt önskemål. En sådan farled skulle både snabba upp och underlätta sjötransporterna från Trollhätte kanal till Lidköping och de andra hamnarna vid Kinneviken. År 1856 bildades ett aktiebolag för ändamålet. Bland de många aktietecknarna återfanns Nya Trollhätte Kanalaktiebolag, som tecknade 20 aktier á 100 kronor.
Bolaget beviljades även ett statligt lån på 100 000 kronor, men arbetena kom aldrig igång och lånet lyftes aldrig. De statliga pengarna kom i stället att användas för att förbättringar av farlederna genom Ekens och Lurö skärgårdar.

Idag finns en smal och krokig prickad farled genom sundet. Prickningen görs genom båtklubbarna i Lidköping och farleden används av många mindre fritidsbåtar. Den låga bron vid Ullersbro är dock ett stort hinder.


Denna damm hann man bygga 1855 till 1866

Dammporten sedd från nedströms

Nedströms dammen mot Klarälven

Vy mot väster från Ullersbro.

Den låga bron vid Ullersbro.

Vy mot öster från Ullersbro. Man kan ana Kinnekulle i fjärran.


© Bilderna tagna 2002 av Ingemar Nordlund


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 4, från 1981, samt sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19