Svärdsjö kanal

Svärdsjö kanal förblev en dröm. Den sex till sju kilometer långa, 14 fot breda och med virke klädda flottningskanalen mellan Ågsjön och Svärdsjön i östra Dalarna.
Nu blev det alltså inte så. I stället byggdes flottningsrännor och dammar i Ågsån och Isalaån och dessa var i bruk under åren 1869 till 1889, det vill säga så lång tid det tog att avverka gammelskogen i trakten. Efteråt revs rännorna och åarna återställdes till sina naturliga skick.
Historien om Svärdsjö kanal och flottningsrännan har nedtecknats av förre förvaltaren av besparingsskogarna i Svärdsjö och Enviken, Lars Magnusson i en uppsats med namnet Historik över flottleden Ågsån - Isalaån.

 


Källor: Artikel av Erik Jödahl i Dalarnas Tidningar den 19 februari 1998.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19

w