Skräbeåns kanal

Förslag på kanal mellan Ivösjön och havet.

Kort historia:
Under 1940-talet gjordes en rad undersökningar och ett förslag på en kanal mellan Ivösjön och havet vid Nymölla. Förslaget byggde på att man skulle anlägga ett kraftverk vid Skräbeån, men detta skulle inte självt kunna bära byggkostnaden. Om man i stället kombinerade med att även kanalisera ån och därmed kunna transportera gods på denna hamnade de ekonomiska beräkningarna på plus.
När alla undersökningar var klara och alternativen utredda i slutet av 1940-talet började Ivöverken ersätta all kol i tillverkningen med olja. Just koltransporterna skulle svarat för en viktig del av intäkterna för den planerade kanalen, varför hela projektet lades på is.

Broar i Bromölla

Broar i Bromölla

Broar i Bromölla


Bilder tagna inne i Bromölla vid och från olika broar.

© Bilderna tagna 2002 av Robert Arnholm

Skräbeån mitt emellan Bromölla och Nymölla

Skräbeån mitt emellan Bromölla och Nymölla


Skräbeån mitt emellan Bromölla och Nymölla

© Bilderna tagna 2002 av Robert Arnholm

Nymölla kvarn

Nymölla kvarn

Nymölla kvarn


Vid Nymölla historiska kvarn

© Bilderna tagna 2002 av Robert Arnholm

Nymölla hamn

Det tänkta utloppet i havet - Nymölla hamn

© Bilden tagen 2002 av Robert Arnholm

Kanalparti i Bromölla

Kanalparti i Bromölla på ett gammalt vykort.


 


Källor: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19