Moritzgraven

Tänkt kanal för att torrlägga Ökvattnet väster om Östra Falmark.

 

Kort historia:
Det var länsman Moritz från Långviken som bestämde sig för att torrlägga Ökvattnet och sedan tog saken i egna händer, driftig som han var.
För egna pengar startade han kanalgrävandet både från Ökvattnet och från Bodaträsket. Arbetena startade troligen runt 1820 och avslutades 1830 utan att kanalen blivit färdigställd. Moritz tvingades vid två tillfällen avbryta arbetena. Den sista gången fick han lämna sitt hemman då pengarna helt tagit slut.
Det finns fortfarande synliga rester av de arbeten som utfördes.


Källor: Falmarks hemsida på webben.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19