Lubbans eller Skatans kanal

I Njurunda söder om Sundsvall. Från Sjöbodviken i söder till Lassöviken i norr skall denna kanal ge en skyddad inre farled. Ända fram till 1930-talet var sundet, kallat Björkvikssundet, mellan fastlandet och Galten farbart för mindre båtar. Under tidigare århundraden var sundet farbart för havsgående handelsskutor och segelfartyg.

Det är landhöjningen, miljöförändringar och övergödning som gjort att sundet relativt snabbt fyllts upp och blivit en fast landförbindelse mellan fastlandet och den forna ön Galten.
Men nu har den fasta befolkningen i området enats om att försöka återskapa sundet. Arbetena har redan kommit igång då man muddrat Sjöbodviken i söder. Den norra Lassöviken är redan tillräckligt djup. Nu återstår alltså att gräva en 400 meter lång, 10 meter bed och 3,5 meter djup kanal mellan de två vikarna.
Alla fastighetsägarna var positiva man väntar bara på Miljödomstolens godkännande den 22 juni 2010 skulle vinna laga kraft. Några överklaganden av domslutet har lämnades in, men så vitt man kan bedöma, utan att nya argument mot kanalen kommit fram med dessa klagomål.
Trots detta vändes Miljödomstolens jakanade utslag till ett nej till kanal i Miljööverdomstolen. Detta överklagades till Högsta Domstolen. Efter lång väntan kom utslaget den 23 september 2012: Nej till kanalbygge!
Finansieringen ansågs vara helt i hamn med en dryg miljon i bidrag från kommun och länsstyrelse, dryga två miljoner kronor från EU:s strukturfonder och resten finansierat av initiativtagaren Njurunda Skärgård Ekonomisk Förening.
Denna kanal var tänkt att bli ett komplement till den så kallade Kustvägen som skapats för turistande bilister. Denna kustväg har skapat ett antal nya arbetstillfällen i området och därmed gjort möjligt för fler att bo kvar här. Nu hoppas man att kanalen skall få samma gynnsamma effekt.

I den gamla skutleden utmed kusten ingick även ett sund mellan Björköfjärden i söder och Björköviken i norr. Detta sund gjorde Björkö till ö och användes när fiskarna skulle in till Sundsvall för att sälja sina fångster.


 


Källor: www.skatan.nu samt tidningen På Kryss nr 10 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19