Farled Ljusnan

Under åren 1861 till 1878 bedrevs regelbunden båttrafik Bollnäs och Söderhamn. Då fick både passagerare och gods byta båt mot järnväg för att ta sig mellan sjöarna Bergviken och Varpen.
Nu finns planer på att åter göra det lätt för båtar med sina passagerare och gods att ta sig mellan dessa två sjöar, allt för att öka områdets attraktionsvärde.
I första hand tänker man sig att bygga trailerramper som skulle göra det möjligt att traila normala fritidsbåtar mellan de två sjöarna. Ett andra alternativ är att förbättra och förlänga den smalspåriga museijärnväg som föreningen Landabanan byggt.
Att däremot bygga en riktig sluss för fritidsbåtar vid Landafors finns inte med i planerna. Det skulle bli alldeles för dyrt.
För att utreda och förverkliga dessa planer har Varpenpprojektet startats med Tommy Vestersund som projektledare. 11 miljoner kronor finns att disponera och 2,5 av dem tros gå åt för att bygga ramper och anslutningsvägar, samt en del förbättringar av de vägar som skall användas för transporterna.
Sommaren 2010 hoppas man det skall vara möjligt att på ena eller andra sättet transportera båtar mellan de två sjöarna.


 

Ljusnan är för närvarande farbar cirka 4 mil från Ede kraftstation i norr till Arbrå i söder. Här bildar Ljusnan en stor sjö med fyra olika namn: Tevsjön, Orsjön och Källsjön. Till det hör även Kalvsjön norr om Tevsjön. Dessa sjöar ligger cirka 113 m.ö.h.

Ljusnan nedströms landsvägsbron mot Tecsjön och Järsö kykra till höger.

Ljusnan uppströms landsvägsbron mot Ede kraftverk.

Trailerrampen vid Järvsö båtklubb.

Vy över Järvsö båtklubb med landsvägsbron och Ljusnan nedströms. I bakrunden syns Järvsö kyrka.

Ljusnan nedströms landsvägsbron mot Tevsjön och Järvsö kyrka till höger.

Ljusnan uppströms landsvägsbron mot Ede kraftverk.

Trailerrampen vid Järvsö båtklubb.

Vy över Järvsö båtklubb med landsvägsbron och Ljusnan nedströms. I bakgrunden syns Järvsö kyrka.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

I Järvsö finns en ö i Ljusnan som heter Kyrkön där bl.a Järvsö kyrka ligger. Mellan fastlandet och Kyrkön rinner Lillällven.

Lillälven uppströms mot Ljusnan. I bakrunden skymtar landsvägsbron och Järvsö båtklubb

Lillälven nedströms mot Ljusnan.

Bron över Lillällven till Kyrkön och Järvsö kyrka.

M/s Birgit Sparre förtöjd vid sin hemmahamns brygga vid gamla brofästet mittemot Järvsjö kyrka.

Lillälven uppströms mot Ljusnan. I bakgrunden skymtar landsvägsbron och Järvsö båtklubb

Lillälven nedströms mot Ljusnan.

Bron över Lillälven till Kyrkön och Järvsö kyrka.

M/s Birgit Sparre förtöjd vid sin hemmahamns brygga vid gamla brofästet mittemot Järvsö kyrka.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

Bilder från Vallsta

Ljusnan uppströms landsvägsbron mot Örsjön.

Ljusnan nedströms landsvägsbron mot Kyrksjön.

Ljusnan nedströms landsvägsbron med Örsjö båtklubb till höger.

Ljusnan uppströms landsvägsbron mot Örsjön.

Ljusnan nedströms landsvägsbron mot Kyrksjön.

Ljusnan nedströms landsvägsbron med Örsjö båtklubb till höger.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

Landsvägsbron över Ljusnan i Vallsta.

Delar av båthamnen med Ljusnan nedströms.

Kyrkbåtsbryggan och delar av båthamnen och Ljusnan nedströms.

Landsvägsbron över Ljusnan i Vallsta.

Delar av båthamnen med Ljusnan nedströms.

Kyrkbåtsbryggan och delar av båthamnen och Ljusnan nedströms.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

En annan del av båthamnen för mindre fritidsbåtar med Ljusnan och landsvägsbron uppströms.

Trailerrampen vid Örsjö båtklubb.

Delar av båthamnen med Ljusnan och landsvägsbron uppströms.

En annan del av båthamnen för mindre fritidsbåtar med Ljusnan och landsvägsbron uppströms.

Trailerrampen vid Örsjö båtklubb.

Delar av båthamnen med Ljusnan och landsvägsbron uppströms.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

Bilder från Bollnäs

Ångbåten S/S Warpen förtöjd vid hemmahamnen i Bollnäs vid Bollnäs båtklubb.

Trailerrampen vid Bollnäs båklubb och delar av hamnen till höger.

Monument över Bollnäs kommun vapen längst ut på stenpiren.

Vy över Bollnäs båtklubb.

Ångbåten S/S Warpen förtöjd vid hemmahamnen i Bollnäs vid Bollnäs båtklubb.

Trailerrampen vid Bollnäs båklubb och delar av hamnen till höger.

Monument över Bollnäs kommun vapen längst ut på stenpiren.

Vy över Bollnäs båtklubb. Bilden tagen från stenpiren.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

 


Källa: Artikel i tidningen Ljusnan den 8 januari 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19