Drottning Kristinas kanal

Kallades också Drottning Kristinas Grav.
1638 började man gräva en kanal mellan Södra Torrvarpen och Svartälven i ett försök att sänka Torrvarpen med 3 meter. Syftet med detta var att komma åt en silverfyndighet man trodde sig ha hittat på denna sjös botten.
Man började gräva från båda hållen och kom ett gott stycke på väg. I arbetena engagerades både soldater och krigsfångar, men året därpå hittade man silvermalm av högre kvaitet i Silverknuten, så kanalarbetena avbröts och kanalen blev aldrig färidig.

 


Källor: Ingemar Jönsson och Åke Johansson via mail 2007, samt Ylva Thortenssons hemsida om Rockesholm, där hon har en artikel om Trakten kring sjöarna Halvorsnoren och Skärjen, samt tillkomsten av Rockesholm, som sammanställts av Carl Geschwind år 1998.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19