Korsnäs Ströms kanal

Sommaren 2008 väcktes förslaget att kanalisera Korsnäs Ström mellan Hosjön och Runn.
Redan idag finns ett 40-tal fritidsbåtar i Hosjön och dessa vill nu gärna utsträcka sina utflykter till Runn. Hosjön i sig är mellan fyra och fem kilometer lång, så visst finns utrymme att åka runt på, men med en förbindelse till Runn ökas möjkigheterna avsevärt.
Det finns dock hinder. Två möjligheter finns att kanalisera strömmen. Den ena blockeras av Korsnäs gamla kraftstation som fortfarande är i drift. Vid den andra möjliga fåran finns en dammlucka och en fors, men entusiasterna tror inte det skulle vara så svårt att bygga en sluss där. Höjdskillnaden är bara mellan 1,5 och två meter.
Ännu är inga undersökningar gjorda och kostnaden för projektet därmed okänd, men hoppet har i alla fall väckts.

 


Källa: Artikel i Dalarnas Tidningar27 juli 2008. Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19