Knektarnas dike

Ett dike tvärs över Öland skulle stoppa den lede fienden. Det lyckades en överstelöjtnant övertyga de militära myndigheterna om under början av andra världkriget.
Marsjö mosse skulle fyllas med så mycket vatten att den blev flera kvadramil stor och sträckte sig så gott som hela vägen över Öland från Kalmarsund till själva Östersjön. En enorm jordvall och flera metertjocka betongslussar anlades. Stora pumpar vid Kalmarsund skulle sedan pumpa upp vatten för att få önskad avskräckande effekt.
När man så satte igång pumpandet visade det sig att kapaciteten var på tok för liten. Det blev bara en pöl på några hundra kvadratmeter varför projektet avslutades. En halv miljon kronor till ingen nytta, annan än att bönder med mark runt Marsjö mosse fick bättre skördar på sina åkrar tack vare den förbättrade dräneringen!
Det lär fortfarande finnas spår av åtskillga betongfundament och en tunnel genom strandvallen vid Kalmarsund.

 


Källa: Yngve Rollofs bok Sveriges Inre Vattenvägar, del 1, 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19