Kanal mellan Iväg, Grann och Torrsjön

I en naturskön bygd mellan Dalslands kanal och Stora Le ligger sjöarna Iväg, Grann och Torrsjön. Sjöarna ligger på nästan samma höjd, Iväg 101,0 m.ö.h., Grann 101,3 m.ö.h. och Torrsjön 101,9 m.ö.h. Här förekom under 1800-talet en omfattande flottning från de rika skogarna till flera sågverk. Från början varpades timret över sjöarna men på 1920-talet kom en liten ångbåt till Iväg för att sköta transporterna.
Med båt eller som tidigare med flottar, kom man inte från sjö till sjö, varför man diskuterade att kanalisera åarna mellan de tre sjöarna. Men det var först på 1930-talet som dessa planer konkretiserades då en av bygdens riksdagsmän tillsammans med några kommunalmän åkte motorbåt mellan sjöarna och diskuterade frågan med lokalbefolkningen. Men man var för sent ute. Landsvägstrafiken hade redan börjat ta över timmertransporterna.
Enligt den utredning som gjordes behövdes en sluss mellan Grann och Torrsjön, men ingen sluss mellan Grannsjön och Iväg.
Utredning och diskussioner ledde inte till att den föreslagna kanalen byggdes.


Källa: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, från 1979
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19