Västra infarten

Isvikskanalen

Tänkt kanal mellan Isvikskil, som numera mest kallas Edsviken, och Sannäsfjorden strax norr om Grebbestad.
Med en kanal denna väg skulle en av Bohuskustens värsta passager, Tjurpannan, kunnat undvikas vid otjänlig väderlek. Mycket vore därmed vunnet för yrkessjöfarten, såväl som för nöjestrafiken.

Väcker och Tjurpannan


Fyren Väcker utanför den beryktade Tjurpannan.
Här är sjön obehaglig även vid måttliga sydvästliga vindar.


Kort historia:
Åtskilliga gånger har förslag lagts om en kanal genom det smala näset mellan Edsviken i Skagerrak och Bladviken längst in i Sannäsfjorden.
Veterligt stakades en kanal ut redan under de första åren av 1900-talet, men den blev inte byggd då, och inte har förslag väckta 1918, 1935, 1940 eller 1951 lyckats bättre.
1951 gjordes en kostnadsberäkning. En fullt färdig 2 kilometer lång kanal skulle kosta fem miljoner kronor, vilket även inkluderade marklösen.

Den tänkta kanalen har fått sitt namn av det gamla namnet på Edsviken. Enligt ett sjökort över bohuskusten av år 1863 är namnet på denna vik nämligen Isvikskil.


Källor: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, från 1979, samt sjökort och egna iakttagelser på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-04-07