Hasseldalskanalen

Yngve Rollof citerar i Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, en artikel ur Svenska Dagbladet den 24 augusti 1956.
Där står bland annat: "Två bohusländska kanaler har redan namn, fastän de inte finns. Hasseldalskanalen skulle gå genom näset vid Nordviks strand på västra Tjörn och Isvikskanalen från Edsviken norr om Grebbestad till Sannäsfjorden . . ."
Vidare: "Båda omnämns av kustbefolkningen med längtan men också med den vördnad som mycket gamla tankar inger." Efter detta skriver SvD en hel del om Isvikskanalen, men inget mer om Hasseldalskanalen.

I en artikel i Göteborgs-Posten från 1950-talet, okänt vilket år och vilken dag, finns dock en hel del.
Där beskrivs att kapten Carl Bjuke vid Väg och Vattens hamnavdelning i Göteborg utarbetat ett förslag enligt vilket denna kanal skulle grävas och sprängas genom Hasseldalen från viken sydväst om Nordviksstrand till yttre delen av Bö kile.
Kanalen skulle bli 400 meter lång, 6 meter djup med en bottenbredd på 36 meter och skilja av yttre näset från Tjörn. Men då yttre näset var obebott skulle man inte behöva bygga en bro. Kostnaden för denna kanal med tillfarter beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor.
Väg och Vatten lämnade in förslaget till kommunikationsdepartementet med begäran om att omedelbart få påbörja arbetena. Där blev det stopp. Departementet sa nej.
Då Göteborgs-Posten publicerade artikeln var frågan inte helt avgjord. Frågan skulle också behandlas av riksdagen och många västkustbor hoppades att Hasseldalskanalen skulle behandlas positivt där. Men uppenbarligen blev det inte så.


Källa: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, från 1979, samt artikel i Göteborgs-Posten från 1950-talet och återgiven i Holger Nestorssons bok Skärhamn med omnejd, del 5.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-04-15