Midsundets kanal

Planerad kanal mellan Hamrångefjärden och havet genom Midsundet.

Kort historia:
Hamrångefjärden var förr en del av havet med tre möjligheter för sjöfarten att ta sig in. De var Sörsundet, Midsundet och Norrsundet.
Men landhöjningen har gjort att Hamrångefjärden nu är en insjö med sötvatten, och att Midsundet torrlagts så gott som helt. På en karta från 1849 finns sundet inritat som en å, och så sent som på 1970-talet fanns ett litet, men dock flöde här. Detta flöde är nu helt borta.
Nu finns idéer om att gräva en kanal i det gamla Midsundet och med en sluss där göra det möjligt för båtar att ta sig ut från Hamrångefjärden, likaväl som möjligt för båtar från havet att ta sig in. Detta skulle skapa en unik möjlighet för turister att nära inpå varandra se både sötvattensskärgård och saltvattensskärgård.

Uppskattningsvis skulle en mellan 600 och 700 meter lång kanal behöva grävas till ett djup av 1,5 meter. Dessutom krävs en sluss för att möjliggöra båttrafik, men också för att hindra saltvatten från att tränga in.

Alla de tre sunden har minnen från äldre tiders sjöfart. Alla har spår av pålspärrar eller stenkistor som använts för att hindra fiender att komma sjövägen in.


-Vi har just startat detta så det kommer nog att ta uppemot 8 till 10 år att förverkliga, säger initiativtagaren Göran Bäuerle.


Källor: Initiativtagaren Göran Bäuerle, samtal februari 2007, och en artikel i Arbetarbladet i Gävle.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19