Gullskogerudsälven

Som många andra, för att inte säga de allra flesta, hade järnbruket i Rådanefors stora svårigheter med kommunikationerna. Bruket anlades under åren 1732 till 1733. Det låg vid Rådanesjön och vid mitten av 1800-talet fraktades dess produkter söderut över sjön Långhalmen. Mellan Långhalmen och Rådanesjön, men fallhöjden var hela 6 meter.
Från 1850-talet var den den driftige Jonas Hasselgren en stor intressent i Rådanefors och han ville kanalisera Gullskogerudsälven ända till Västra Krokevattnet i Bohuslän. Det skulle underlätta både transporter av träkol och timmer till bruket och transporterna av dess färdiga produkter.
Dessa planer gick om intet då bruket 1874 gick över styr.
Senare byggde grosshandlaren Otto E. Hasselgren en egen flyttbar smalspårig järnväg i området. Med denna kunde han transportera sand och jord ut till mossmarker i området och därmed vinna ny brukbar mark.


Källa: Yngve Rollofs Sveriges Inre Vattenvägar, del 3, från 1979
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19