Gudinge kanal

Sedan lång tid tillbaka har ortsbefolkningen i södra Tjust önskat sig en kanal genom Norrlandet vid Draget. En sådan kanal skulle avsevärt förenkla för sjöfarten till och från Gamleby, både för ortsbor och andra.
I början av 2000-talet började ett antal entusiaster skissa på Dragets kanal mellan Dragsviken och Kuggviken. Men projektet gick i stå och fick en nytändning år 2005. Då med ett förslag om sydligare sträckning av kanalen och med namnet Gudinge kanal.
Kanalen är tänkt att bli 330 meter lång och få ett djup på 2,5 till 3,0 meter. Den seglingsfria höjden beror vilken typ av vägkorsning man väljer av de tre möjliga alternativen.
Det kan bli antingen tunnel, öppningsbar lågbro eller en fast högbro med cirka 15 meters fri höjd.
Det är i dagsläget ovisst när och om kanalen kan bli verklig.

 


Källor: www.tjust.com
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19