Deje kanal

Planerad och påbörjad kanal förbi Klarälvens forsar vid Deje.

Denna damm hann man bygga 1855 till 1866

Denna dammport håller vattnet på plats

Dammporten sedd från nedströms

Nedströms dammen mot Klarälven

Denna damm hann man bygga 1855 till 1866

Denna dammport håller vattnet på plats

Dammporten sedd från nedströms

Nedströms dammen var kanalen i stort sedd färdiggrävd ut till Klarälven, men där har det mesta fyllts igen de senaste åren.


© Bilderna tagna 2002 av Bosse Arnholm

Kort historia
Forsarna i Deje var ett av de två riktigt stora hindren för alla bruk och allt skogsbruk i Värmland. Det andra stora hindret var forsarna i Forshaga, nedströms Deje.
Allt järn och allt virke som framställdes respektive togs ut i norra Värmland transporterades på båt på Klarälven. Både vid Deje och vid Forshaga tvingades man lasta om och transportera allt gods förbi forsarna. Dessa omlastningar kostade enorma summor, och kraven på att bygga kanaler med slussar förbi dessa forsar växte.
Under 1800-talets första hälft framkom en rad förslag på kanalbyggnader. Alla dessa förslag mottogs med bifall av transportörer och bruk men av protester från de så kallade edsägare, som hade hand om omlastningar och transporter förbi fallen. Detta var en mycket lönande affär nämligen.

Först 1854 beviljades statsbidrag och tillstånd för byggande av kanaler och slussar förbi Deje och Forshaga. Förslagen hade utarbetats av Nils Ericsson och D. W. Lilliehöök, och Lilliehöök fick även förtroendet att leda arbetena som kom igång 1855. Arbetena beräknades komma att kosta cirka 200 000 Riksdaler Banco, varav man fick 100 000 i lån av riksdagen.
Sommaren 1856 insåg man att kostnaderna rusat i höjden. Nu antog man att företaget skulle kosta totalt minst 391 268 Riksdaler Banco och man hade enbart 200 000 till sitt förfogande. En ansökan om ytterligare bidrag på 100 000 Riksdaler Banco avslogs av Kunglig Maj:t.
Arbetena vid Deje avslutades, men fortsatte vid Forshaga, där de fullbordades och den kanalen kunde öppnas för trafik 1858.
Under åren 1861 till 1863 byggdes så en järnvägsförbindelse förbi Deje forsar som ersättning för den planerade kanalen.


Källor: Källor: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast