Avafjärden

Planerad kanal från Bottenviken in till Avafjärden.

Kort historia:
Avafjärden in till Lövånger i Västerbotten var förr en av de viktigaste sjöfartsfarlederna i norra Sverige. Men till slut gjorde landhöjningen att fjärden stängdes av från havet och sjöfarten fick då söka sig nya vägar. Ända sedan fjärden snörptes av på 1700-talet har lokalbefolkningen önskat återställa den historiska leden.
Nu planeras en 600 meter lång kanal med en sluss för 25 meter långa, 4,8 meter breda och 2,2 meter djupbående båtar nära fjärdens mynning i Bottenviken.
Från kanalen är Avafjärden 6 kilometer lång och vid dess norra ända ligger Lövångers samhällen.
För att genomföra projektet har Stiftelsen Avafjärdens Bevarande bildats och denna stiftelse har startat planering och projektering. Man söker även efter tänkbara finansiärer och stiftelsen räknar även med bidrag från EU.
Förhoppningen är att komma igång med arbetena inom något eller några år.

 


Källor: Stiftelsen Avafjärdens Bevarandes hemsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19