Herrhultskanalen

Kraftverkskanal från Herrhult till Stenåsen i Nykroppa.

Himleån möter Munkån vid Lindhovs gård. Kort historia: Denna kanal byggdes under åren 1899 till 1902 för att förse en turbinstation vid Nykroppa med vatten. Det var Storforsverken som byggde denna kanal och det kunde man göra då man ägde forsarna i Kroppaälven. Med denna kanal kunde man samla all kraft och utnyttja den effektivt på ett enda ställe.
Storforsens bolagsstämma 1899 beslutade att bygga kanalen efter ett förslag utarbetat av ingenjören C.J. Nilsson.
Arbetena utfördes under åren 1899 till 1902 under ledning av ingenjör Göran Palm.
Den 19 juli 1902 var kanalen färdig och redan den 28 juli samma år började man utnyttja kraften.

Kanalen är 3 754 meter lång och dess effektiva area är 7,2 kvadratmeter. Detta ger en genomströmning av 2 kubikmeter vatten per sekund. Fallhöjden mellan kanalen och turbinen är 55 meter.

© Bilden ovan tagen 2003 av Tommy Andersson. Klicka på bilden för att se den större.


Herrhultskanalen i vinterskrud

Herrhultskanalen i vinterskrud

Herrhultskanalen i vinterskrud

Herrhultskanalen i vinterskrud

Herrhultskanalen i vinterskrud

Herrhultskanalen i vinterskrud

© Bilderna tagna 2004 av Ingemar Nordlund

Herrhultskanalens slut

Herrhultskanalens slut

Herrhultskanalens slut

Herrhultskanalens slut

Herrhultskanalens slut

Herrhultskanalens slut

© Bilderna tagna 2009 av Åke Johansson


Källor: Gustav Ekman, Storforsverkens historia
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast